Общи условия за ползване на страниците

 

perfektina.com и pochiivki.perfektina.com 

 

 

 

  1. Страниците и услугите, които се предлагат чрез тях
     

Интернет страниците perfektina.com и pochiivki.perfektina.com (наричани по-нататък „страниците”) се ползват при условията предвидени в настоящите общи условия за ползване (наричани по-нататък „Общите условия”).

  

Страниците са собственост на ТМА Груп ЕООД с ЕИК 200585036, гр. София 1412, р-н „Лозенец”, ул. „Милин камък” No. 8 (по-нататък за краткост наричано „дружеството”).

 

Страницата pochiivki.perfektina.com и всички туристически оферти се обслужват от лицензирания по закона за туризма туроператор с регистрационен номер 5269 КАРЕКС-2003 АД с ЕИК 121729414, гр. София 1618, район Витоша, ул. АЛ.ПУШКИН No 5, ет. 2 (по-нататък за краткост наричано „Карекс”).

 

Дружеството предоставя услуги, описани по-нататък в Общите условия, на Интернет потребители (за които се отнася обръщението „Вие” и които също може да бъдат накратко наричани в Общите условия „потребители”).

 

Услугите, които потребителите ползват чрез страницата, се състоят в закупуване на ваучери, с които потребителите могат да ползват стоки и услуги с отстъпка от цената, предлагани на страницата от търговци (по-нататък наричани „търговци”) посредством техни оферти, публикувани на страницата. Вие можете да ползвате така описаната услуга (накратко по-нататък наричана „услугата”) по начина и при условията, предвидени в Общите условия и конкретните условия публикувани във всяка оферта.

 

2. Приложимост на Общите условия

С действията си на потребител на страницата, Вие приемате, че в отношенията между Вас, като потребител, и Дружеството действат Общите условия така, както действа договор, сключен между тези страни. 

 

3. Условие да станете потребител

            Условието да станете потребител е да откриете Ваш профил на страницата, следвайки предвидените за това стъпки.

 

4. Откриване на профил и ползване

            Открийте само един профил. Той Ви дава възможност да ползвате изцяло Услугите. Откриването на повече от един профил от един потребител е нарушение на Общите условия, както и ползването на профила за други цели, освен за получаване на Услугите.

            Не е разрешено чрез профила да разпространявате информация, която няма пряко отношение към използването на Услугите. 

 

5. Покупка на стоките и услугите, предлагани на страницата

(а) Оферти

 

На страницата получавате информация за стоки и услуги, които се предлагат с отстъпка от цената, която имат в търговския обект (ресторант, магазин или друг обект). Всяко предложение („оферта”) дава информация колко е отстъпката. Предложенията са на търговците които предлагат / продават съответната стока или услуга от офертата. Те използват страницата, за да достигнат офертите до Вас, но това остават оферти на търговците, не на Дружеството или на Карекс.

 

(б) Ваучер

Дружеството получава от Вас плащане на цената (с отстъпка) на офертите, от които се възползвате. За платените от Вас оферти ще получите от Дружеството на сметката в профила Ви електронен файл, който да разпечатате (наричан по-нататък „ваучер”). Ваучерът Ви дава право да получите стоката и/или услугата, по офертата, която сте платили без други задължения за плащане. За целта трябва да го представите в определения в него срок на валидност и описан в офертата начин на търговеца. Трябва да използвате ваучера в срока му на валидност, посочен на него, в противен случай, Вашето право да получите стоката и/или услугата се прекратява. 

 

(в) Плащане

За получаване на ваучер трябва да направите плащане по избраната от Вас оферта, по един от следните начини:

 

1.   по банковата сметка на Дружеството

  

2.   или в брой, на касите на EasyPay,

 

3.  или чрез валидна банкова карта.

 

 

 

Отказ след плащане на оферта

 

  • Можете да си получите обратно парите за закупен ваучер, като се откажете от него, но в срок не по-късно от 7 (седем) дни от Вашето плащане. За целта трабва да ни изпратите съобщение в посочения срок от имейла по регистрация, че се отказвате от покупката на ваучера, както и да ни посочите Ваша лична банкова сметка за превод на сумата.
  • При туристически оферти отказ от покупка (резервация) може да бъде направен само според анулационните правила на туроператора (търговеца – хотела, туристическата агенция и т.н.), който е направил конкретната оферта.

 

 

Съобщения

 

            Всички съобщения от Вас и до Вас относно закупуването на ваучери и отказването от тях съгласно Общите условия ще бъдат извършвани само чрез посочения от Вас имейл адрес във Вашия профил на нашата страницата. При желание за отказ от абонамента за бюлетина на Страниците, можете да използвате линка предвиден за това в края на всеки имейл с бюлетин. Следвайте предвидените стъпки.
 

Особености при ползване на страницата

 

Снимките използвани в страницата са с илюстративна цел и не трябва да се считат за обвързващи с предлагания продукт.
ТМА ГРУП ЕООД не носи отговорност за вида и качеството на предлаганите стоки и/или услуги от търговците. Тази отговорност носят конкретните юридически лица предлагащи тези стоки или услуги. Техните имена и контакти са посочени в конретните оферти.
ТМА ГРУП ЕООД не носи също така никаква отговорност относно качеството и вида на предалганите стоки и/или услуги в оферти от трети страни, които само използват страницата като рекламна платформа за своите оферти.

 

 

Приложимо право и спорове

 

            За неуредени в Общите условия въпроси се прилага българското право. Спорове относно права и задължения, произтичащи от ползването на страницата и предоставянето на Услугите чрез нея ще се решават по взаимно съгласие, а когато не се постигне такова, ще се отнасят за решаване от компетентния български съд.